Per què cal cuidar la nostra alimentació?

Avantatges d'una bona alimentació

Tenim avantatges d’una bona dieta tant a curt com a llarg termini.
Cal tenir una bona nutrició per què permet d’ajudar l’organisme a funcionar i de tenir  molta energia pel dia o per la setmana. Tenir energia permet de fer moltes coses com ara esport o altres coses. També,  tenir una bona nutrició ens permet un bon manteniment de la nostra vida i de tenir menys problemes de salut, és a dir malalties com càncer, diabetis, obesitat o malalties del cor. 

Les persones que sempre han tingut una bona alimentació tenen una esperança de vida molt més alta que la majoria de les persones.

Els bons hàbits alimentaris no s’aprenen en un sol dia. Perquè esdevinguin hàbits reals cal practicar aquesta bona alimentació cada dia. Per als esportistes, cal els sensibilitzar i els hi donar consells i consignes per continuar amb una dieta adequada.

Una bona nutrició a totes les edats

Tenir una bona nutrició quan sem petits ens permet de créixer bé i tenir una bona salut en el futur.

Quan comencem a ser adolescents, ens permet de tenir prou energia durant el dia per créixer millor i per fer esport (per tenir més informació, consulteu la nostra pàgina “Beneficis psicològics de l’esport”).

Després, quan sem adults, ens ajuda a tenir energia per al dia i continuar tenint una bona salut.

I per acabar, quan som més grans, la meitat no mengen gaire bé. Menjar bé ens permet acabar la vida com cal, amb una bona salut i amb una esperança de vida més gran.